ค่าบริการ

เราจริงใจและปรารถนาที่จะให้บริการที่มีคุณภาพระดับสูงแก่ท่านเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในระดับสูงสำหรับท่านด้วย การดำเนินการทุกอย่างของเรามีค่าใช้จ่าย ที่แน่นอน ท่านสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ตลอดเวลา

สำหรับการวิจัยหรือศึกษาลูกค้า การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและการสำรวจข้อมูลของลูกค้า จนเสร็จสมบูรณ์

อัตราค่าบริการเบื้องต้นเพียง 1.56 ยูโร(ประมาณ 78 บาท) ต่อราย

ราคาเริ่มต้นดังกล่าว ประกอบด้วย

การประชุมหารือ การจัดการวางแผน สุ่มโทรเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ (เพื่อประเมินผลผู้ที่ติดต่อด้วยและเป็นการตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูล)

ค่าบริการต่อครั้ง เริ่มต้นที่ 1.56 ยูโร (ประมาณ 78 บาท)

ประกอบด้วย การโทรด้วยหมายเลข6หลัก, ต้นทุนการโทรทั้งหมด, การค้นหาและบันทึกเบอร์โทรศัพท์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการโครงงาน การวิเคราะห์ รวมถึงการจัดทำสถิติ รายงาน พร้อมทั้งนำเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับอุปสรรคในการโทร สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ปัจจุบัน ความซับซ้อนของข้อมูลที่ต้องการ

ต้นทุนการจัดเตรียมโครงงานต้องขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงงาน การจัดตั้งเบื้องต้น ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้นทุนการเขียนและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาฐานข้อมูล ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างความซับซ้อนของโครงงาน

ค่าบริการ 21 ยูโร (ประมาณ 1,050 บาท) ต่อชั่วโมง

สำหรับผู้จัดการโครงการและการฝึกอบรมตัวแทนแบ่งตามความซับซ้อนของการอบรม

ค่าบริการ 15 ยูโร (ประมาณ 750 บาท) ต่อชั่วโมง

สำหรับบริการเสริม ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์และบันทึกข้อมูล

ค่าบริการ 0.20 ยูโร (ประมาณ 10 บาท) ต่อที่อยู่

เราสามารถดำเนินการอื่นๆตามที่ท่านต้องการด้วยราคาตามที่ตกลงไว้

***** หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำธุรกรรม *****