เกี่ยวกับเรา

พนักงานของเราทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและมากด้วยประสบการณ์ สามารถติดต่อสื่อสาร ด้วยภาษาพื้นเมืองตามที่ท่านต้องการเราจึงสามารถประกันได้ว่า การบริการของเรามีมาตรฐานสูง พนักงานของเราทุกคนต่างมีทักษะสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และยังมี การอบรมยุทธวิธีในการติดต่อสื่อสารอีกด้วย ท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่า พนักงานของเราทุกคน มีความพร้อมและมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มงานให้กับท่าน

ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้งเราจะต้องทำการพบปะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อทราบความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่อง วัตถุประสงค์ของงาน แผนการทำงาน คุณภาพความต้องการ และขนาดของงาน

จากขั้นเริ่มต้นแล้ว หลังจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประชุมเพื่อ รับทราบการตอบรับจากลูกค้าจะช่วยเราในการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อผลดีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริการต่อไป และหากพบข้อบกพร่องเกิดขึ้นจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที

ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะปฏิบัติงานโดยเน้นวัตถุประสงค์ของแผนงานของท่านเป็นหลัก และเราจะทำการหารือเพื่อรับทราบการตอบรับจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น